گواشمه

از دانشنامه الکترونیکی زنان
پرش به ناوبری پرش به جستجو

گواشمه/ga.vā.š.ma/ مقنعه‌ای است که زنان بر سر اندازند.[۱][۲]

ریشه‌شناسی

در اصل این واژه گواشامه/ga.vā.šā.ma/ به معنای معجر، مقنعه، روپاک و نصیف به کار می‌رفته و تلفظی گویشی از باشامه و واشامه است. ظاهرا در ایرانی باستان v-* آغازی به gw- تحول یافته است.[۳] احتمالا این واژه تغییر یافته واژه واشمگ /vāšmag/ در متون پهلوی است که به معنای سرپوش زنان آمده است.[۴]


منابع

  1. پ‍وش‍اک‌ در ای‍ران‌ زم‍ی‍ن‌ (1382). ترجمه پیمان متین. تهران: امیرکبیر. ص422.
  2. غیبی، مهرآسا (1384). هشت هزار سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی. تهران: هیرمند. ص600.
  3. حسن‌دوست، محمد (1393). فرهنگ ریشه‌شناختی زبان فارسی. ج 4. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. ص2458.
  4. یادداشت مؤلف


نویسنده: حکمت بروجردی