تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۵ آوریل ۲۰۲۴ ‏۱۳:۴۱
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۲ آوریل ۲۰۲۴

     ‏۱۳:۰۶  مدرسه مستوره اردلان‏‏ ۳ تغییر تاریخچه −۱۲۲ [H-ghahremani‏ (۳×)]
     
‏۱۳:۰۶ (فعلی | قبلی) H-ghahremani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۳:۰۵ (فعلی | قبلی) +۴۱ H-ghahremani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۳:۰۵ (فعلی | قبلی) −۱۶۷ H-ghahremani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۱:۵۲  فخرالدوله (تومان آغا) تفاوتتاریخچه +۴۲ H-ghahremani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۰:۳۵  فائزه هاشمی بهرمانی تفاوتتاریخچه +۶۵ H-ghahremani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۰:۱۶  عاتقه صدیقی‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۴۹ [H-ghahremani‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۱۶ (فعلی | قبلی) H-ghahremani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۰:۱۶ (فعلی | قبلی) +۴۶ H-ghahremani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری

‏۲۱ آوریل ۲۰۲۴

     ‏۱۳:۵۷  سمنوپزان تفاوتتاریخچه −۴۷ H-ghahremani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۳:۵۳  سفره نذری‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۱۰ [H-ghahremani‏ (۳×)]
     
‏۱۳:۵۳ (فعلی | قبلی) −۳۹ H-ghahremani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۳:۵۳ (فعلی | قبلی) +۴۲ H-ghahremani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۳:۵۳ (فعلی | قبلی) H-ghahremani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۳:۴۶  سفره ام‌البنین‏‏ ۳ تغییر تاریخچه −۲ [H-ghahremani‏ (۳×)]
     
‏۱۳:۴۶ (فعلی | قبلی) H-ghahremani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۳:۴۵ (فعلی | قبلی) −۳ H-ghahremani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۳:۴۴ (فعلی | قبلی) −۲ H-ghahremani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری

‏۲۰ آوریل ۲۰۲۴

     ‏۱۵:۰۵  والیه‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۲۲۴ [H-ghahremani‏ (۳×)]
     
‏۱۵:۰۵ (فعلی | قبلی) +۱۷۵ H-ghahremani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۵:۰۲ (فعلی | قبلی) H-ghahremani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۵:۰۲ (فعلی | قبلی) +۴۵ H-ghahremani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۳:۴۵  نصرت‌الملوک کاشانچی تفاوتتاریخچه +۴۴ H-ghahremani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۲:۲۸  مهین تجدد‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۴۳ [H-ghahremani‏ (۲×)]
     
‏۱۲:۲۸ (فعلی | قبلی) H-ghahremani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۲:۲۸ (فعلی | قبلی) +۳۹ H-ghahremani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۹:۵۲  مریم زعفرانی بهروز‏‏ ۴ تغییر تاریخچه +۵۷ [H-ghahremani‏ (۴×)]
     
‏۰۹:۵۲ (فعلی | قبلی) −۱ H-ghahremani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۹:۵۱ (فعلی | قبلی) H-ghahremani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۹:۵۰ (فعلی | قبلی) H-ghahremani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۹:۵۰ (فعلی | قبلی) +۴۶ H-ghahremani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری