استاتیرا همسر اردشیر دوم

از دانشنامه الکترونیکی زنان
پرش به ناوبری پرش به جستجو

زندگی‌نامه

اِستاتیرا به معنی کسی که بر قلّه (اوج) ایستاده، دختر ویدَرنَ (در یونانی ایدِرنِس تلفظ می‌شود) و همسر اردشیر دوم هخامنشی بود­.[۱]

پس از سوء قصد به جان آمستریس دختر داریوش دوم و ملکه پریساتیس، به فرمان او بیشتر افراد خانواده ویدرن کشته شدند ولی استاتیرا به درخواست و با پافشاری همسرش اردشیر دوم از مرگ نجات یافت.[۲]

اختلاف و کینه‌توزی میان این دو ملکه با شورش کوروش کوچک بر ضد برادرش اردشیر دوم به اوج خود رسید تا جایی که استاتیرا مادر همسرش را سرزنش کرده و مقصر می‌دانست. پس از پایان نبرد میان دو برادر که طی آن کوروش کوچک کشته شد، پریساتیس خود را به اردشیر دوم نزدیکتر کرد. رقابت و دشمنی میان استاتیرا و پریساتیس دربار هخامنشی را نیز متأثر کرده بود.

سرانجام استاتیرا به وسیله غذای زهرآلودی که پریساتیس آماده کرده بود کشته شد.[۳] اردشیر تمام خدمتکاران پریساتیس را که در مرگ همسرش نقش داشتند شکنجه و به مرگ محکوم کرد. مادرش را نیز به بابل تبعید کرد.[۴]

استاتیرا مورد توجه و علاقه مردم بود­. وی با اجازه اردشیر دوم، در ارّابه روباز می‌نشست، در کوچه و بازار شهر، بدون تشریفات حرکت می‌کرد و از زنان دلجویی می‌نمود.


منابع

  1. ب‍راس‍ی‍وس‌، م‍اری‍ا (1381). زنان هخامنشی. ترجمه هایده مشایخ. تهران: هرمس. ص90.
  2. زری‍ن‌ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن (1377)‌. ت‍اری‍خ‌ م‍ردم‌ ای‍ران‌. ‏‫ج1. ت‍ه‍ران‌‏‫: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر. ص182.
  3. پیرنیا، حسن (1386). تاریخ ایران باستان. ج2. تهران: دبیر- سمیر. ص795.
  4. بریان، پیر (1378). تاریخ امپراتوری هخامنشیان (از کورش تا اسکندر). ج2. ترجمه مهدی سمسار. تهران: زریاب. ص1288.


نویسنده: سمیه سادات هاشمی