آپامه دختر سپیتامن

از دانشنامه الکترونیکی زنان
پرش به ناوبری پرش به جستجو

زندگی‌نامه

آپامه دختر سپیتامن از سرداران به نام هخامنشی و یکی از باهوش‌ترین دختران آن دوران بود. وی در خلال جنگ‌های داخلی و پایان حکومت هخامنشیان به همسری سولوکوس (از سرزمین یونان) در آمد. پس از آنکه سولوکوس فرمانروای بابل شد آپامه موقعیتی خاص به دست آورد و پس از به دنیا آوردن جانشین برای فرمانروا، بانوی اول دستگاه حکومتی شد. او از چنان محبوبیتی نزد همسرش برخوردار بود که سولوکوس چند شهر به نام او بنا کرد. از میان آنها، شهر آپامه آ در کنار رودی در محل سوریه کنونی در دوران باستانی شهرتی به سزا داشت.[۱]


منابع

  1. فرخ‌زاد، پوران (1381). کارنمای زنان کارای ایران، از دیروز تا امروز. تهران: قطره. ص18.


نویسنده: سمیه سادات هاشمی