آغابیگم دختر شیخ هادی نجم‌آبادی

از دانشنامه الکترونیکی زنان
پرش به ناوبری پرش به جستجو

آغابیگم دختر شیخ هادی نجم‌آبادی از زنان مبارز و آزادی‌‏خواه و مؤسس انجمن مخدرات وطن در سال 1288 خورشیدی با همکاری 60 زن فرهنگ دوست دیگر از جمله صدیقه دولت‌آبادی است.

زندگی‌نامه

آغابیگم دختر روحانی تجددخواه شیخ هادی نجم‌آبادی یکی از زنان مبارز و آزادی‌‏خواه، سخنور و نیکوکاری است که در تأسیس انجمن‌های زنانه در ایران نقش مؤثری داشته است. او به رغم جوّ زن ستیز حاکم در سال 1288 خورشیدی با کمک 60 زن فرهنگ دوست دیگر از جمله صدیقه دولت‌آبادی موفق به تأسیس انجمن مخدرات وطن شد. او که سری پر شور داشت در سخنرانی‌های تند خود با صراحت از حقوق اجتماعی زنان سخن گفته، از دولتمردان مخالف ترقی زنان انتقاد کرده، بانوان را به بیداری و دفاع از حقوق خودشان فرا خوانده و دولتمردان را از تفرقه بر حذر داشته و به یک دلی و هم‌رأیی دعوت می‌کرد.[۱]

او در انجمن مخدرات وطن از تحریم کالا و وام خارجی حمایت می‌کرد. تأسیس مدارس دخترانه و بازگشایی کلاس‌های آموزشی برای زنان بزرگسال، دایر کردن یتیم‌خانه و محل‌هایی برای نگهداری کودکان بی‌سرپرست هدف اصلی آغابیگم و سایر گردانندگان انجمن بود، که بخشی از آن محقق شد.[۲]


منابع

  1. فرخ‌زاد، پوران (1374). کارنمای زنان کارای ایران از دیروز تا امروز. تهران: قطره. صص43-44.
  2. آفاری، ژانت (1377). انجمن‌های نیمه سری زنان در نهضت مشروطه. ترجمه جواد یوسفیان. تهران: بانو. ص 24.


تدوین: سمیه سادات هاشمی