‌اصطلاحنامه‌ها و هستی‌نگاری‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

قبل
بعدی

آخرین اخبار

انتشار اصطلاحنامه‌های سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران با فناوری‌های SKOS/RDF و نرم افزارهای منبع باز

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بر اساس اساسنامه مصوب خود تدوین، توسعه و نگهداری ابزارهای نظام‌های سازمان‌دهی دانش مانند سرعنوان‌های موضوعی فارسی، گسترش‌های رده‌بندی و اصطلاحنامه‌ها را برعهده دارد.

ادامه مطلب