تماس با ما

 ما صمیمانه پذیرای نظر، پیشنهاد و انتقاد شما هستیم. می‌توانید پیشنهاد برای افزودن اصطلاحات و همچنین نظرات و نقدهای خود را به پست الکترونیکی زیر ارسال کنید:

تلفن: 81622968-81622979

onto2022.nlai@gmail.com